Värdering

Vi erbjuder kvalificerade värderings- och analystjänster. Med djup kunskap och lång branscherfarenhet har vi förståelse för och insikt i den aktuella marknaden. En omsorgsfull värdering är viktig för att du ska göra goda investeringar. Vi utför värderingsuppdrag av samtliga typer av fastigheter/projekt åt kunder som större och mindre noterade fastighetsbolag, banker, institutioner, utländska rådgivare, myndigheter m.fl.

Vi är auktoriserade och våra värderingar följer rekommendationer från:

• Värderingsorganet Samhällsbyggarna

• Svenska bankföreningen

• IPD Svenskt Fastighetsindex

Exempel på Baltazars rådgivning inom värdering & analys:

• Värderar samtliga typer av fastigheter och projekt

• Behovsstyrd rapportering och hantering

• Kommersiell due dilligence

• Second opinion