Kista / Kista+

Bakgrund

Uppdragsgivaren, Atrium Ljungberg, gav oss möjligheten att utveckla och marknadsföra Kista + som man förvärvat med en relativt stor vakans. Baltazar startade en process för att analysera marknads-förutsättningarna och skapa en så attraktiv produkt som möjligt. Konceptet byggde på mottot; ”Kista + här laddas energi”.

Mål

Mer inom kort.

Genomförande & Resultat

Mer inom kort.

Uppsala / Juvelen

Bakgrund

Uppdragsgivaren, Skanska Projektutveckling, gav oss möjligheten att marknadsföra och hyra ut den coolaste kontorsfastigheten Juvelen i centrala Uppsala. Fantastisk rymd, arkitektur och hållbart i framkant. Baltazar startade en process för att analysera marknads förutsättningarna och skapa en så attraktiv kontorsfastighet som möjligt.

Mål

Mer info inom kort.

Genoförande & Resultat

Mer info inom kort.

Ulriksdal / kv Distansen

Bakgrund

Uppdragsgivaren, PEAB Fastighetsutveckling, gav oss möjligheten att utveckla och marknadsföra den byggrätt som ligger närmast Ulriksdals Station. Baltazar startade en process för att analysera marknads- förutsättningarna och skapa en så attraktiv produkt som möjligt. Konceptet byggde på mottot; ”Ulriksdal för ett aktivare liv”.

Mål

Att lyckas attrahera ett större bolag som skulle utgöra ”ankarhyresgäst” för att på så vis få igång projektet som är en del av hela stadsutvecklingen i Ulriksdal.

Genomförande & Resultat

Tillsammans med PEAB tog Baltazar och SSArk fram de förslag på lösningar för Johnson&Johnson* som sedermera ledde till ett 10-årigt hyresavtal på ca 8.000 kvm, som tillträddes Q2 2016. På detta vis kan även ett hotell byggas och Ulriksdals Torg skapas i anslutning till pendeltåget. Första steget är nu avklarat och det borgar för en fortsatt exploatering av Ulriksdal.

* Johnson&Johnson är världens sjunde största börsbolag

Hallonbergen / kv Fröfjärden

Bakgrund

Uppdragsgivaren, AMF, förvärvade fastigheterna Fröfjärden 2-4 i Sundbyberg av SKANSKA, när de var fullt uthyrda med långa hyresavtal för Ericsson och Flygt. När Ericssons hyresperiod närmade sig sitt slut gjorde de klart att de inte ämnade förlänga avtalet och en vakans på ca 14.000 kvm uppstod.

Mål

Att återupprätta värdet på fastigheten genom en lyckad uthyrning, som på sikt gör det möjligt för AMF att antingen sälja fastigheten med hög avkastning eller behålla den med ett bra driftnetto och god värdetillväxt.

Genomförande & Resultat

AMF, BAU Arkitekter, Kampai och Baltazar tog fram ett material att presentera för marknaden.
Till Lucia-helgen 2013 flyttade Sundbybergs Stad in på 8.600 kvm i det större av de två husen. Redan då hade värdet höjts långt över det av AMF tidigare begärda priset för bägge husen.

Eldaren – Kv. Fålhagen

Bakgrund

Uppdragsgivaren Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Jernhusen skapar även nytt liv i stationsområden så att fler kan bo, arbeta och vistas nära det kollektiva resandet. För fastigheten Fålhagen 67:1 invid resecentrum i Centrala Uppsala, fanns ett befintligt bygglov för en kommersiell kontorsbyggnad om ca 9000 kvm BTA. Tiden var nu rätt att sätta igång projektet.

Mål

Projektet hade ett tufft mål då Jernhusen ville ha 70% uthyrt inom 6 månader.

Genomförande & Resultat

Jernhusen, Monsén Arkitekter och Baltazar skapade en modern, effektiv, flexibel och miljövänlig kontorsfastighet som intresserade en stor del av Uppsalas kontorsmarknad. Efter 4 månader hade projektteamet skapat förutsättningar för ett 25 årigt hyresavtal med marknadsmässiga villkor. I och med detta var 92% av fastigheten full. Beräknad inflytt sker under 2016.

Gärdet – Stettin 8 & 9

Bakgrund

Då fastigheten på Nybrogatan skulle konverteras till bostäder
behövde Posten Meddelande AB hitta nya lokaler. Posten hade under
en längre tid letat ersättningslokaler utan att hitta något lämpligt. Det
började bli ont om tid och man var tvungen att hitta ett bra alternativ
relativt omgående.

Mål

Finna och förhyra lokal för Posten på Östermalm eller Gärdet inom 6
månader. Det totala ytbehovet uppskattades till ca 2 500-3 000 kvm.

Genomförande & Resultat

Under hösten tecknade Posten ett flerårigt hyreskontakt om
ca 2 700 kvm med Fastighets AB Stettin. Den nya adressen blev
Sandhamnsgatan 63. Förhyrningen innebar att Posten effektiviserade
sitt lokala kontor, sparade tid och pengar och kunde bedriva sin
verksamhet utan avbrott.

Upplands Väsby – Njursta 1:21

Bakgrund

Scribona beslutade att lägga ut sin logistikhantering av varulagret i
Njursta till tredjepart. DHL fick uppdraget vilket innebar att lagret
flyttades till deras nyproducerade lokaler i Rosersberg. Scribonas
förhyrda lokaler i Njursta blev pga av detta vakanta.

Den förhyrda ytan från Fabege var ca 13 500 kvm till en årlig
hyreskostnad för Scribona på ca 9 Msek.

Mål

Scribona ville så snart som möjligt avveckla kostnaden och avsluta
hela hyresavtalet. Målet var att slutföra detta inom 12-16 månader.

Genomförande & Resultat

Efter knappt 2 månader var Scribona av med kostnaden för hela
hyreskontraktet. Genom ett systematiskt arbete och aktivt uppsöka
företag med bland annat logistikfunktioner identifierades företaget
Jobman.

Scribona sparade totalt ca 20 Msek genom avvecklingen.