Strategisk rådgivning

Vi bistår kunder med kvalificerad rådgivning med syfte att optimera den ekonomiska nyttan av ett fastighetsinnehav. Baltazar genomför strategisk analys, framtidsstudier, utvecklingsmöjligheter, omstrukturering av fastighetsbestånd, förstudier inför fastighetstransaktioner och andra affärsutvecklingsfrågor.

· Struktur och koordinering

· Tredje parts assistans

· Second opinion

· Marknadskunskap

· Portföljanalys