Utveckling

Vi ger beslutsunderlag till fastighetsägare, utvecklare och investerare genom analyser av utvalda marknader och fastigheter. Dom uppdrag vi åtagit oss genom åren har i slutändan resulterat i attraktiva fastigheter och lokaler.

Vår erfarenhet och kunskap kommer till störst nytta tidigt i projektet. Det kan gälla allt från små till stora detaljer i fastigheten. Vi ser att fastighetens och den omkringliggande miljöns ”Unique Selling Points” kompletterar varandra på rätt sätt så att marknaden kommer finna produkten attraktivt och därmed värdefull.

Några projekt vi varit involverade i på ett tidigt stadium är:

Eldaren – Nyproduktionen i Uppsala som nyligen hyrdes ut ritades/skapades/marknadsfördes/hyrdes ut av en grupp med bolag som alla samarbetade. Baltazar var en part i denna grupp.

Ulriksdal – Utvecklingen av den kommersiella delen av Ulriksdal var vi med om på ett tidigt stadium.

Waterfront Building – Här kom vi in i projektet långt innan den gamla fastigheten var riven.

Vattenfall i Råcksta – Utvecklingen av området och dom stora fastigheter som Vattenfall lämnade efter sig arbetade vi med.