Fastighetsägare

Baltazar hyr ut fastighetsägares nuvarande eller kommande vakanser. Vi arbetar med vakanser både för kontor/lager/logistik och retail. Baltazar arbetar inte enbart i Stockholm utan har under åren genomfört många stora uthyrningar i andra städer.

Sista uthyrningen vi genomförde utanför Stockholm var i Uppsala. Uppdraget erhöll vi av Jernhusen och avsåg en nyproduktion vid Centralstationen. Baltazar hyrde ut hela fastigheten till Uppsala läns Landsting.

Baltazar arbetar enbart på uppdrag därför att Ni som fastighetsägare skall få kontroll och medbestämmande över vad vi som anlitad konsult åtar oss för andra uppdrag. Det är viktigt för dom flesta fastighetsägare att vi inte arbetar med alltför närliggande och konkurrerande fastigheter.