Hyresgäster

Baltazar bistår hyresgäster som vill förändra sin lokalsituation. Om ni önskar hyra ut hela eller delar av er förhyrda lokal kallar vi det för avveckling. Vi har idag lika många avvecklingsuppdrag via hyresgäster som uthyrningsuppdrag via fastighetsägare. Oavsett om det gäller att hyra ut i andrahand, eller avveckla hyresåtagandet dvs finna ny hyresgäst som tecknar förstahandshyresavtal med fastighetsägaren och/eller söka ny lokal åt Er kan vi hjälpa er.