Försäljning av bostadsprojekt i Sollentuna

Bakgrund

Baltazar erhöll uppdraget att hantera försäljningen av 6 utvecklingsfastigheter i Sollentuna.

Mål

Säljaren hade en önskan om en smidig försäljningsprocess med liten inverkan på deras dagliga arbete samtidigt som de ville få bra betalt för fastigheterna.

Genomförande & Resultat

Genom en smal och strukturerad försäljningsprocess erhölls ett bra bud samtidigt som säljarens önskemål om rätt köpare kunde tillgodoses. Försäljningen genomfördes under mindre än 4 månader.

Försäljning av tre fastigheter i Uppsala

Bakgrund

Baltazar erhöll uppdraget att hantera försäljningen av tre utvecklingsfastigheter i Uppsala.

Mål

Säljaren hade en önskan om en smidig försäljningsprocess med liten inverkan på deras dagliga arbete samtidigt som de ville få bra betalt för fastigheterna.

Genomförande & Resultat

Genom en bred och strukturerad försäljningsprocess erhölls ett mycket bra bud samtidigt som säljarens önskemål om rätt köpare kunde tillgodoses. Försäljningen genomfördes under mindre än 4 månader.

Identifiering och rådgivning vid förvärv av bostadsfastighet i Stockholm

Bakgrund

Baltazar erhöll uppdraget att hitta en lämplig bostadsfastighet i Stockholm som kunde ombildas till bostadsrätter.

Mål

Målsättningen var att hjälpa köparen med att identifiera ett lämpligt förvärvsobjekt i Stockholm samt genomföra en finansiell utvärdering och värdebedömning av fastigheten samt koordinera due diligence-processen. Vi tog även fram beslutsunderlag och stöd vid förhandlingar fram till avslut.

Genomförande & Resultat

Genom ett noggrant analysarbete och vårt breda kontaktnät kunde vi snabbt identifiera ett lämpligt förvärvsobjekt som passade in på köparens förvärvskriterier. Förvärvet av fastigheten genomfördes under mindre än 6 månader.

Försäljning av handelsfastighet i Nyköping

Bakgrund

Baltazar erhöll uppdraget att hantera försäljningen av en handelsfastighet i Nyköping.

Mål

Säljaren hade en önskan om en smidig och diskret försäljningsprocess med liten inverkan på deras dagliga arbete samtidigt som de ville få bra betalt för fastigheten.

Genomförande & Resultat

Genom en bred och strukturerad försäljningsprocess erhölls ett mycket bra bud samtidigt som säljarens önskemål om rätt köpare kunde tillgodoses. Försäljningen genomfördes under mindre än 6 månader.

Försäljning av en nybyggd handelsfastighet i Tyresö

Bakgrund

Baltazar erhöll uppdraget att hantera försäljningen av en nybyggd handelsfastighet i Tyresö i Stockholm. Byggnadens uthyrningsbara yta uppgick till cirka 3 200 m2 och hyrs av Willys på ett långt hyreskontrakt.

Mål

Säljaren hade en önskan om en smidig och diskret försäljningsprocess med liten inverkan på deras dagliga arbete samtidigt som de ville få bra betalt för fastigheten.

Genomförande & Resultat

Genom en offmarket affär erhölls ett mycket bra bud samtidigt som säljarens önskemål om rätt köpare kunde tillgodoses. Försäljningen genomfördes under mindre än 6 månader.

Försäljning av kontorsfastigheter i Kista

Bakgrund

Vi initierade en försäljning av två kontorsfastigheter i Kista åt Niam.

Mål

Under projektutvecklingsarbetet med fastigheterna fanns även en möjlighet att avyttra.

Genomförande & Resultat

Genom en offmarket affär erhölls ett mycket bra bud samtidigt som säljarens önskemål om rätt köpare kunde tillgodoses. Försäljningen genomfördes under mindre än 2 månader.

Avveckling av fastighetsportfölj åt en internationell kapitalförvaltare

Bakgrund

Vi erhöll uppdraget att hantera avyttringsprocessen av 32 livsmedelsfastigheter belägna över hela Sverige. Fastighetsportföljen omfattade cirka 49 000 m² och var uthyrd till Coop 68 % samt Ica 32 %.

Mål

Säljaren hade en önskan om en smidig försäljningsprocess med liten inverkan på deras dagliga arbete samtidigt som de ville få bra betalt för fastigheterna.

Genomförande & Resultat

Försäljningen genomfördes under mindre än 12 månader och processen hanterades på ett effektivt sätt där uppdragsgivaren inte påverkades mer än nödvändigt. Slutligen så uppnådde vi en överenskommelse som var förmånlig för uppdragsgivaren. Resultatet översteg de högt ställda värdenivåer som indikerades initialt.

Försäljning av ett bostadsbolag i Strängnäs

Bakgrund

Vi erhöll uppdraget att sälja ett fastighetsbolag med 185 lägenheter som varit i samma ägo i mer än 30 år. Bolaget bestod till största del av bostäder och var en dominerande aktör på sin marknad.

Mål

Säljaren hade en önskan om att få in bra bud samtidigt som de ville hitta en seriös och långsiktig ägare till fastigheterna.

Genomförande & Resultat

Försäljningen genomfördes under mindre än 12 månader och resultatet översteg de högt ställda värdenivåer som indikerades initialt.
Tre budgivare fick möjlighet att inkomma med slutbud varvid man till slut ingick slutgiltiga avtal med en av parterna under slutet av 2013. Genom den strukturerade processen erhölls också mycket bra bud samtidigt som säljarens önskemål om rätt köpare kunde tillgodoses.

Försäljning av tre handelsfastigheter i Dalarna

Bakgrund

Vi erhöll uppdraget att avyttra tre handelsfastigheter i Dalarna. Fastigheterna hade livsmedelshyresgäster som ankare och var belägna i Mora, Rättvik och Orsa.

Mål

Säljaren ville få ut en hög prislapp för fastigheterna samtidigt som han ville hitta en optimal paketering av fastigheterna ur skattesynpunkt.

Genomförande & Resultat

Försäljningen genomfördes under mindre än 12 månader. Genom den strukturerade processen erhölls mycket bra bud samtidigt som säljarens önskemål om rätt köpare kunde tillgodoses. Vi gav även råd om hur man paketerar fastigheter i ett aktiebolag på ett optimalt sätt, både ur kommersiell och skattemässig synvinkel.